diumenge, 30 d’octubre de 2016

Les etapes de la historia - La prehistoria


Texts per al treball de 3º:

PREHISTORIA: És l'etapa que va des de l'aparició dels éssers humans fins la invenció de la escriptura.
EDAT ANTIGA: És l'etapa que abarca des de la invenció de l'escriptura fins la caiguda del Imperi Romà.
EDAT MITJANA: És la etapa que va des de la caiguda del Imperi Romà fins al descobriment d'América en 1492.
EDAT MODERNA: És l'etapa que va des de el descobriment de Amèrica fins la Revolució Francesa en 1789.
EDAT CONTEMPORÁNEA: És l'etapa que va des de la Revolució Francesa fins a la actualitat.

Exemples per al treball de 3º:Exemples per al treball de 4º: